برگشت به لیست مراجع گزارش مغایرتنام فایل حجم فایل لینک دانلود
تعرفه حق الوکاله بر اساس آیین نامه جدید کیلوبایت 400 لینک دانلود


در جهت سهولت برای دسترسی به تعرفه حق الوکاله بر اساس آیین نامه سال 1399 جدولی تهیه و در اختیار سروران قرار گرفت . همچنین مواد مورد استناد نیز در ذیل فایل گنجانده شده و قابل مطالعه است