برگشت به لیست مراجع گزارش مغایرت

ادرس مجتمع های قضایی اصفهان

آدرس نام مجتمع
اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت-دادگستري كل استان اصفهان  - 36612022 ساختمان دادگستري كل
اصفهان - خيابان 22 بهمن - مجتمع اداري اميركبير-مجتمع شماره 1 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان - 32683352-5 مجتمع قضايي شماره 1
اصفهان - ابتداي خيابان آتشگاه - روبروي پمپ بنزين - مجتمع شماره 2 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان - 37720679-80 مجتمع قضايي شماره 2
اصفهان - بلوار اشرفي اصفهاني - مجتمع شماره 4 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان - 37717602-3 مجتمع قضایی شماره 4
اصفهان - خيابان جي - چهار راه مسجد علي - خيابان شهداي ستار - مجتمع شماره 5 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان - 31310801-6 مجتمع قضايي شماره 5
اصفهان - اتوبان چمران - خیابان اشراق شمالی - کوچه شماره 3 مجتمع قضايي عدالت
اصفهان - بهارستان - خيابان الفت - عمران بهارستان - مجتمع قضايي بهارستان - 36861140-6 مجتمع قضايي بهارستان
اصفهان - خيابان معراج - فلکه زرين کوب - نبش کوچه شريعتي - 35819435-40 مجتمع شهداي هفتم تير
اصفهان-خيابان آتشگاه-خيابان نبوي منش-کوچه شماره 7(کوي مکينه) - 37738315-49 مجتمع آيت اله شاهرودي
اصفهان - میدان جمهوری - خیابان امام خمینی - حد فاصل پارک قلمستان و چهار راه شریف - نبش کوچه 38 - 31325167 مجتمع شهید مطهری
اصفهان - خیابان میر- حدفاصل چهاراه نظر و پل میر - 36672993-8 مجتمع شهید قدوسی
اصفهان - خیابان میر- حدفاصل چهاراه نظر و پل میر -  بالاتر از مجتمع شهید قدوسی - 36228171 مجتمع سردار سلیمانی
اصفهان - چهارباغ بالا - چهار راه نظر - ساختمان ستاد دادگستري استان - 36249163-5 ساختمان ستاد دادگستري استان
اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت - نبش بن بست ژاله - 36611086 اداره تصفيه امور ورشكستگي
اصفهان - خیابان سجاد - خیابان حاج اقا رحیم ارباب - 00000000 شورا ارباب
خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکلا - 00000000 مجتمع چهار راه وکلا
خیابان محتشم کاشانی نبش کوچه 40 مجتمع آیت الله هاشمی شاهرودی