برگشت به لیست مراجع

موضوع مطلب : دفاتر پیشخوان ازدواج و طلاق

picture

بسمه تعالی
با سلام
همانگونه که مستحضرید جدیدا ارسال درخواست ها ، لایحه ها و مدارک مربوط به بستانکاران مهریه توسط کانون دفاتر ازدواج و طلاق انجام می گیرد ولذا به منظور تسهیل بهره وری و تسریع امور مربوط ، به دفاتر ذیل آموزشهای لازم داده شده و ایشان تمام درخواست های مربوط به مهریه و اجرائیات ثبت را دریافت و به آن مرجع ارسال می نمایند . در این خصوص به استحضار میرساند به منظور دسترسی سریع به آن ، لیست تمام دفاتر ازدواج و طلاق منتخب در سایت قرار گرفت که با مراجعه به منوی سایت گزینه پیشخوان اجرا ثبت و یا در آدرس ذیل در دسترس خواهد بود .
لینک مستقیم

تاریخ ارسال مطلب : 14 مرداد 1400

Copyright © 2021 - Shobeha.ir